Service, onderhoud & reparatie diensten van Bron Gouda Lastechniek

 

 

Algemeen

Het voorkomen van storingen is het hoofddoel van onze service verlening. Continuïteit in de nazorg achten wij daarom van groot belang. De preventieve onderhoudsdienst inspecteert lasmachines en las- en gas-installaties op hun goede werking en controleert volgens de laatste wettelijke normen en veiligheidsvoorschriften. Vaak spelen onze ervaren en goed getrainde technici een adviserende rol inzake de veiligheid. Eventuele kleine gebreken worden direct verholpen. Zowel keuringen aan gassengerelateerde apparatuur als booglasapparatuur inclusief de hierboven omschreven NEN3140 keuringen behoren tot de kernactiviteiten.

De standaard service overeenkomst

Met de service overeenkomst van Bron Gouda Lastechniek investeert u in zekerheid van een veilige en betrouwbare installatie. Bovendien is het een overeenkomst, die zichzelf terugverdient, door een groot aantal voordelen o.a.:

• Bron houdt uw onderdelen op voorraad. Zo bespaart u op de voorraadkosten.

• U hebt geen kosten voor verpakken en verzenden van apparatuur, doordat reparaties ‘aan huis’ uitgevoerd worden.

• Door een regelmatige controle houdt u grip op het kostenaspect en dit is vooraf te budgetteren.

• Uw apparatuur is snel weer operationeel; dus een minimum aan stagnatie van het productieproces.

Uw service overeenkomst wordt op maat gesneden. Onze afdeling planning zorgt, door middel van een modern computer programma, dat bezoeken voor onderhoud op de afgesproken tijden worden nagekomen.

Mobiele reparatie dienst

Voor het snel en adequaat verhelpen van storingen zijn onze service technici op afspraak beschikbaar. De reparatiedienst behandelt vele merken apparatuur. Door een goede voorraad beheersing kan meestal directe service ‘aan huis’ worden geboden. Omdat demontage van las- en snijopstellingen en opsturen van apparatuur veelal niet nodig is, kunt u belangrijk in tijd en geld besparen.

Centrale service werkplaats

De service werkplaats kent specialisten voor zowel autogene- als elektrische las- en snijapparatuur, alsmede voor gasgerelateerde apparatuur voor technische en speciale gastoepassingen.

Elektrische las- en snijapparatuur

Specialist in het uitvoeren van reparaties van eenvoudig tot zeer gecompliceerd. De afdeling beschikt over moderne test meetapparatuur om de voortschrijdende technieken bij te houden. Ook wordt alle las- en snijapparatuur, indien nodig, gemodificeerd zodat de apparatuur in perfecte staat bij u wordt afgeleverd. Elektrische las- en snijapparatuur valt onder de eisen van de NEN3140 norm. Tijdens de (preventieve)onderhoudswerkzaamheden wordt de apparatuur volledig door ons geïnspecteerd en op vele criteria beoordeeld. Alle te beoordelen criteria worden op een testrapport vermeld. Ondanks dat de NEN3140 norm alleen maar spreekt over isolatiemetingen heeft Bron Gouda Lastechniek zich de plicht opgelegd om de apparatuur op de volgende elektrische grootheden te testen:

• Isolatie meting.

• Openspanning meting.

• Weerstand in aardleiding.

• Lekstroom in aardleiding.

Van elke gekeurde las- of snijmachine ontvangt u een kopie testrapport.

Autogene las- en snijapparatuur

Specialist in het uitvoeren van reparaties en modificaties van alle autogene apparatuur.

Speciale opdrachten worden uitgevoerd; ‘maatwerk’ in gastechniek. Ook worden reparaties uitgevoerd aan niet door Bron Gouda Lastechniek geleverde apparatuur. Tevens worden in deze werkplaats de gasdistributie projecten voorbewerkt, om ter plaatse van de installatie zo snel mogelijk een goed werkende installatie te kunnen opleveren.